Friday, October 30, 2009

Huruf Yang Disempurnakan…

Belakangan ini timbul desas-desus akan dibuatkannya aturan-aturan baru dalam
penggunaan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah : Mengurangi jumlah abjad
pada bahasa Indonesia.

Abjad yang digunakan di dalam bahasa Indonesia berjumlah 26. Ke-26 abjad
tersebut rasanya masih terlalu banyak, dan lagipula ada beberapa abjad yang
jarang sekali digunakan. Oleh karena itu mari kita sederhanakan abjad-abjad
tersebut dan menyesuaikannya dengan kata-kata yang kita gunakan.

Pertama-tama, huruf X, kita ganti dengan gabungan huruf K dan S. Kebetulan
hampir tidak ada kata dalam bahasa Indonesia asli yang menggunakan huruf
ini. Kebanyakan merupakan kata serapan dari bahasa asing. Misalnya taxi
menjadi taksi, maximal menjadi maksimal, dst.

Selanjutnya, huruf Q kita ganti dengan KW..

Serupa dengan X, kata2 yang mengunakan huruf ini juga sangat sedikit.
Berikutnya, huruf Z. Huruf Z kita ganti menjadi C. Tidak ada alasan kuat tentang hal ini.

Huruf Y diganti dengan I. Hal ini dilakukan sebab bunii huruf tersebut mirip
dengan I. Kemudian huruf F dan V keduania diganti menjadi P. Pada lepel ini
masih belum terjadi perubahan iang signipikan. Hurup W kemudian diganti
menjadi hurup U.

Berarti sampai saat ini kita sudah mengeliminasi 7 hurup. Hurup iang bisa
kita eliminasi lagi adalah R, mengingat baniak orang iang kesulitan
meniebutkan hurup tersebut. R kita ganti dengan L.

Selanjutnia, gabungan hulup KH diganti menjadi H. Iang paling belpengaluh
adalah hulup S iang diganti menjadi C. Hulup G juga diganti menjadi K. Dan
hulup J juga diganti menjadi C. Caia laca cudah cukup untuk hulup-hulup
konconannia. Cekalank kita kanti hulup pokalnia. Cuma ada lima hulup pokal,
A, I , U, E, O.

Kita akan eliminaci dua hulup pokal. Hulup I mencadi dua hulup E iaitu EE.
Cementala hulup U mencadee dua hulup O iaitoo OO. Cadi, campe cekalank,
keeta belhaceel menkulangee hooloop-hooloop keeta. Kalaoo keeta tooleeckan
lagee, Hooloop-hooloop eeang telceeca adalah : A, B, C, D, E, H, K, L, M, N,
O, P, T.

Haneea ada 12 belac hooloop !! Looal beeaca bookan ?? Padahal cebeloomneea
keeta pooneea 26 hooloop. Eenee adalah penemooan eeang cankat penteenk dan cikneepeekan !! Co, ceelahkan keeleemkan tooleecan anda denkan menkkoonakan dooa belac hooloop telceboot.

 

dikutip dari banyak blog dan milis...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...